banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ประกาศชะลอดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL จากเหตุโควิด 19

ออมสิน ประกาศชะลอดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL จากเหตุโควิด 19

2 ก.ย. 2564

ฉบับที่ 49 (มาตรการช่วยลูกหนี้npl)

Skip to content