banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “MyMo ALPHA” : W.O.L.F. (We Offer Leadership & Friendship)

“MyMo ALPHA” : W.O.L.F. (We Offer Leadership & Friendship)

7 มิ.ย. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเข้าร่วมโครงการ “MyMo ALPHA” ภายใต้สโลแกน W.O.L.F. (We Offer Leadership & Friendship) โดยมีพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ และสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ร้านอาหารธนาคารออมสิน
“MyMo ALPHA” เป็นโครงการที่สนับสนุนให้พนักงานและลูกจ้างสร้างประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพและทักษะในการทำงาน ด้วยการทำหน้าที่เป็นเสมือนนักขายนำเสนอผลิตภัณฑ์ Mobile Banking : MyMo สู่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ โดยผู้ที่เข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกโครงการจะได้รับการสะสม Points จากการหา NEW MyMo User และได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรืองานสัมมนากับโครงการ MyMo ALPHA อีกด้วย

Skip to content