banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงานวันคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics day)

ออมสินร่วมงานวันคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics day)

25 ก.ย. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินร่วมจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานด้านนโยบายการปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสของธนาคาร ในงานวันคุณธรรมและจริยธรรม (Morality & Ethics day) ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้น ณ อาคารรัฐสภา ในการนี้ คุณพิมพ์ชญา พีรอรุณโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้การต้อนรับคุณวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวในโอกาสเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสินในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content