banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > Innovation Club by GSB Startup มรภ.เชียงใหม่

Innovation Club by GSB Startup มรภ.เชียงใหม่

3 ธ.ค. 2562

     เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสิน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณเสาวณี ศรีมากุล ผู้อำนวยการเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 8 คุณนที ศรีสุทธิ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 3 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ชาญ ยอดเละ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดระดับประเทศเดือนเดือนกรกฎาคม 2562 และนักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย

Skip to content