banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > Innovation Club by GSB Startup มรภ.เชียงราย

Innovation Club by GSB Startup มรภ.เชียงราย

4 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดพื้นที่โครงการ “GSB Innovation Club” ณ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up คุณเบญจมาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start up เรือตรี สุชาญ ภู่สุวรรณ์ ผู้อำนวยการภาค 9 ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ภายในงานยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย

Skip to content