banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > Innovation Club by GSB Startup มทร.อีสาน

Innovation Club by GSB Startup มทร.อีสาน

27 พ.ย. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดพื้นที่โครงการ GSB Innovation Club ณ ชั้น 1 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมาโดยมีคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Start upคุณพงศธรณ์ ลิ้มศิริ ผู้อำนวยการภาค 13 รศ.ดร.พิพัฒน์อมตฉายารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานดร.วิศรุต กระบวนสืบ ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอส เอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีเปิดพื้นที่ Innovation Club by GSB Startup ดังกล่าว ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดระดับประเทศเดือนกันยายน 2562 และนักศึกษาที่ชนะการประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาด้วย

Skip to content