banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เม็ดเงินโครงการ “ออมสินเพื่อสมุย” กว่า 1,500 ล้านบาท ลงพื้นที่สมุยแล้ว หวังเป็นต้นแบบจุดประกายทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยว

เม็ดเงินโครงการ “ออมสินเพื่อสมุย” กว่า 1,500 ล้านบาท ลงพื้นที่สมุยแล้ว หวังเป็นต้นแบบจุดประกายทุกภาคส่วน ร่วมด้วยช่วยกันพลิกฟื้นภาคการท่องเที่ยว

9 ธ.ค. 2563

Gsbpr75

Skip to content