banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ชู “ผ่อนบ้าน ดอกเบี้ย 2.5% 3 ปี” สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้าน ดอกเบี้ยปีแรก 3.99% เฉพาะงาน Money Expo หาดใหญ่ 13-15 พ.ย.นี้ เท่านั้น

ออมสิน ชู “ผ่อนบ้าน ดอกเบี้ย 2.5% 3 ปี” สินเชื่อธุรกิจ GSB D-VERs วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้าน ดอกเบี้ยปีแรก 3.99% เฉพาะงาน Money Expo หาดใหญ่ 13-15 พ.ย.นี้ เท่านั้น

10 พ.ย. 2563

Skip to content