banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธ.ออมสิน จับมือ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบรางวัล Best of the Best โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ขับเคลื่อนการตลาดชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจท้องถิ่น

ธ.ออมสิน จับมือ สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ พัฒนาและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบรางวัล Best of the Best โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ขับเคลื่อนการตลาดชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจท้องถิ่น

24 พ.ย. 2564

ข่าวฉบับที่ 66 (ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น) 1

Skip to content