banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินปลื้ม ปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo แล้วกว่า 1.5 ล้านราย เร่งแจ้งประชาชน รีบยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 และสินเชื่ออิ่มใจ ก่อนหมดเขตสิ้นปี 64

ออมสินปลื้ม ปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo แล้วกว่า 1.5 ล้านราย เร่งแจ้งประชาชน รีบยื่นกู้สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 และสินเชื่ออิ่มใจ ก่อนหมดเขตสิ้นปี 64

7 พ.ย. 2564

ฉบับที่ 63 (ออมสินปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ

Skip to content