banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ฉลองครบรอบ 109 ปี จัดงาน “วันออมสิน” 1 เมษายน 2565 มอบกระปุกชิงช้าสวรรค์ เป็นของขวัญเมื่อฝาก 500 บาทขึ้นไป จองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า 28-31 มี.ค.นี้

ออมสิน ฉลองครบรอบ 109 ปี จัดงาน “วันออมสิน” 1 เมษายน 2565 มอบกระปุกชิงช้าสวรรค์ เป็นของขวัญเมื่อฝาก 500 บาทขึ้นไป จองสิทธิฝากเงินล่วงหน้า 28-31 มี.ค.นี้

25 มี.ค. 2565
Skip to content