banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ปล่อยกู้ซอฟต์โลน 15,000 ล้านบาท

ออมสิน เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ปล่อยกู้ซอฟต์โลน 15,000 ล้านบาท

28 ส.ค. 2563

 

Skip to content