banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินเดินหน้าแก้หนี้รายย่อย ยกดอกเบี้ยค้างทั้งหมด ไม่คิดดอกเบี้ยใหม่ พร้อมจัดมาตรการ “4 ไม่” ไม่ฟ้อง ไม่ยึด ไม่ขายทอด ไม่ฟ้องล้มละลาย ขานรับนโยบายรัฐแก้ปัญหาหนี้

ออมสินเดินหน้าแก้หนี้รายย่อย ยกดอกเบี้ยค้างทั้งหมด ไม่คิดดอกเบี้ยใหม่ พร้อมจัดมาตรการ “4 ไม่” ไม่ฟ้อง ไม่ยึด ไม่ขายทอด ไม่ฟ้องล้มละลาย ขานรับนโยบายรัฐแก้ปัญหาหนี้

14 ธ.ค. 2566
Skip to content