banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รัฐมนตรีช่วยคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่นนทบุรี

รัฐมนตรีช่วยคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่นนทบุรี

7 ต.ค. 2564

ลงพื้นที่น้ำท่วม

S 16343319S 16343321S 16343322S 16343323S 16343324S 16343325S 16343326S 16343327S 16343328S 16343329S 16343330S 16343332

Skip to content