banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล เดินหน้าวาระแห่งชาติ “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

29 พ.ย. 2566

ข่าวprที่ 52 สินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล

 

Aw แก้ไขหนี้นอกระบบ

Skip to content