banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน แถลงผลสำเร็จ Social Bank สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม (Social Impact) เพียงไม่ถึง 3 ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 16 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 47,500 ล้านบาท

ออมสิน แถลงผลสำเร็จ Social Bank สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม (Social Impact) เพียงไม่ถึง 3 ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ 16 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินกว่า 47,500 ล้านบาท

24 ม.ค. 2566

5 66

Skip to content