banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสินขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

ออมสินขานรับนโยบายรัฐ เร่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องของประชาชนต่อเนื่อง ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องผ่อนชำระ 6 งวดแรก

22 มี.ค. 2565

Aw สินเชื่อห่วงใย A4 Final

 

ฉบับที่ 5 (สินเชื่อห่วงใย (สู้ภัยโควิด) Final

Skip to content