banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินจับมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ต่อยอดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 65 ร่วมยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ธนาคารออมสินจับมือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ต่อยอดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 65 ร่วมยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

25 พ.ย. 2565

ข่าว ฉบับที่ 46 (ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2565)

Skip to content