banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ร่วมคลายล็อคหาทางออกให้ลูกหนี้ภาคอีสาน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 2 พบกันที่บูธออมสิน 18-20 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ผ่อนไม่ไหว..พักเงินต้นได้ เติมสภาพคล่องกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ

ออมสิน ร่วมคลายล็อคหาทางออกให้ลูกหนี้ภาคอีสาน ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 2 พบกันที่บูธออมสิน 18-20 พ.ย. 65 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ผ่อนไม่ไหว..พักเงินต้นได้ เติมสภาพคล่องกับสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ

17 พ.ย. 2565
Skip to content