banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” ช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” ช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ปลอดชำระเงินงวด 6 เดือน

9 ก.ค. 2564

 

Btn

 

Sent R17 สินเชื่ออิ่มใจ

ฉบับที่ 38 (สินเชื่ออิ่มใจ ช่วยธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม) Final (1)

Skip to content