banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กู้ฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน

ออมสิน ออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้กู้ฉุกเฉินไม่เกิน 50,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ย 1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน

4 ต.ค. 2565
Skip to content