banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ผลักดัน ปี 65 ปีแห่งการแก้หนี้สินภาคครัวเรือน วาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐ ประกาศชะลอดำเนินการทางกฎหมายไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL ช่วยคลายกังวลเรื่องคดีความ

ออมสิน ผลักดัน ปี 65 ปีแห่งการแก้หนี้สินภาคครัวเรือน วาระแห่งชาติตามนโยบายรัฐ ประกาศชะลอดำเนินการทางกฎหมายไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL ช่วยคลายกังวลเรื่องคดีความ

15 ก.พ. 2565

S 21708805

 

ฉบับที่ 3 (ช่วยลูกหนี้npls ปี 2565) Final

Skip to content