banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน แรงได้อีก ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาทแล้ว ช่วยคนตกงานจากโควิด มีทุนตั้งต้นอาชีพกว่า 130,000 ราย

ออมสิน แรงได้อีก ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เต็มวงเงิน 5,000 ล้านบาทแล้ว ช่วยคนตกงานจากโควิด มีทุนตั้งต้นอาชีพกว่า 130,000 ราย

22 ส.ค. 2565

16649994067383

 

ฉบับที่ 29 (สช

Skip to content