banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ตั้งเป้าเพิ่มเม็ดเงินช่วยผู้ประกอบการ SMEs ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก วงเงิน 5 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ย 3.99% คงที่ 5 ปี และผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาอนุมัติ

ออมสิน ตั้งเป้าเพิ่มเม็ดเงินช่วยผู้ประกอบการ SMEs ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวรายเล็ก วงเงิน 5 แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ย 3.99% คงที่ 5 ปี และผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาอนุมัติ

10 มิ.ย. 2564

Sent R06 Smetravel 2

 

ลงทะเบียน2

 

 

 

14201279687779

Skip to content