banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รัฐบาล เร่ง ออมสิน ช่วยลดภาระหนี้ครู ขับเคลื่อนแก้หนี้อย่างยั่งยืน ประกาศลดดอกเบี้ยกลุ่มครูผ่อนดีเป็น 1% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม ก.ค. นี้

รัฐบาล เร่ง ออมสิน ช่วยลดภาระหนี้ครู ขับเคลื่อนแก้หนี้อย่างยั่งยืน ประกาศลดดอกเบี้ยกลุ่มครูผ่อนดีเป็น 1% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม ก.ค. นี้

2 ก.ค. 2567

1 (8)

 

2 (10)

Skip to content