banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน เผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต ชูผลงานนำกำไรทำภารกิจเพื่อสังคม และการปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก

ออมสิน เผยปี 64 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 5.9 แสนล้านบาท ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤต ชูผลงานนำกำไรทำภารกิจเพื่อสังคม และการปล่อยสินเชื่อผ่านแอป MyMo สำเร็จเป็นครั้งแรก

7 ก.พ. 2565

ฉบับที่ 2 (ผลการดำเนินงานปี 2564)

Skip to content