banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน เปิดสินเชื่อ GSB ReOpen เฟส 2 หนุนท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ปลอดชำระเงินต้น 2 ปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

ออมสิน เปิดสินเชื่อ GSB ReOpen เฟส 2 หนุนท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้าน ดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.99% ปลอดชำระเงินต้น 2 ปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

23 เม.ย. 2566

18026599475487

 

ฉบับที่ 15 (เปิดสินเชื่อ Gsb Reopen เฟส 2) Final

Skip to content