banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รัฐอุ้มแก้หนี้รายย่อย สั่งออมสินช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อโควิดอาชีพอิสระ กว่า 630,000 ราย หลุดพ้นสถานะ NPLs ไม่เสียประวัติเครดิต เริ่ม 6 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

รัฐอุ้มแก้หนี้รายย่อย สั่งออมสินช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อโควิดอาชีพอิสระ กว่า 630,000 ราย หลุดพ้นสถานะ NPLs ไม่เสียประวัติเครดิต เริ่ม 6 ม.ค. 67 เป็นต้นไป

5 ม.ค. 2567

1704426446263 0

ข่าวprที่ 1 มาตรการแก้หนี้นอกระบบ มติครม 0

 

Skip to content