banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมมือ กับธนาคารออมสิน เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ร่วมมือ กับธนาคารออมสิน เดินหน้าจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนผ่านแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม

15 มี.ค. 2565

1040

2384289

 

Skip to content