banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี

ธนาคารออมสินได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี

9 เม.ย. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน โดยรถถวายรับฝากของธนาคารออมสิน พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายสลากออมสินพิเศษและของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 108 ปี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ วังศุโขทัย

Skip to content