banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

7 ธ.ค. 2564

 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Skip to content