banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.ธรรมศาสตร์

ออมสินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับรพ.ธรรมศาสตร์

26 เม.ย. 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 26  เมษายน พ.ศ. 2564 โดยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19  พร้อมน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ

Skip to content