banner banner

“GSB Way : New Normal”

5 มิ.ย. 2563

             เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายเพื่อกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายสร้างความยั่งยืนต่อธนาคารออมสิน ผ่าน  “GSB Way : New Normal” เพื่อสร้างพลังในการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายของธนาคาร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน เข้ารับฟังการนโยบายดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้ร่วมอวยพรผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบ 60 ปี ในการนี้ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน กล่าวแสดงมุทิตาจิต ซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วย

Skip to content