banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB VC DAY 2019 “ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem”

GSB VC DAY 2019 “ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem”

18 พ.ย. 2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GSB VC DAY 2019 “ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงทุกกิจการด้วย Startup Ecosystem” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “GSB Startup Supporter” โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs Startup เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจการที่ธนาคารได้ลงทุนผ่านกองทุน SMEs Private Equity Trust Fund และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า SMEs Startup ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท แบงคอก กรุงเทพฯ ภายในงานธนาคารออมสินได้นำลูกค้า SMEs Startup โครงการ GSB Academy Startup และผู้ชนะโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง มาร่วมออกบูธนำเสนอผลงาน พร้อมจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เคล็ดลับที่ทันสมัยจากเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการธุรกิจ SMEs Startup เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการในการเป็น SMEs Startup ยุคใหม่ต่อไป

Skip to content