banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปี 2

26 มิ.ย. 2567

ธนาคารออมสินมุ่งสร้างศักยภาพผู้ประกอบการต่อเนื่องในโครงการ GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปีที่ 2 โดยเมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับ ดร.กริชผา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในงานมอบประกาศนียบัตรโครงการ GSB Step In Innovator Network สร้างผู้ประกอบการด้วยฐานนวัตกรรม ปีที่ 2 ซึ่งมีคุณอภิวัฒน์ กวีรัตเชวง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Start up ที่นำเสนอแผนธุรกิจจนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรม Innovation Boot Camp และสร้างผู้ประกอบการ SME ให้มีฐานนวัตกรรม จำนวน 56 ราย พร้อมมอบโล่ผู้ประกอบการฐานนวัตกรมมดีเด่นให้กับผู้ประกอบการในโครงการฯ จำนวน 5 ราย และมีคณะผู้บริหาธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรในโครงการดังกล่าว ซึ่งธนาคารร่วมกับ NIA จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ด้วยเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ให้ผู้ประกอบการมีฐานนวัตกรรม และมีความพร้อมในธุรกิจอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มที่เติบโตอย่างแข็งแรง จนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content