banner banner

GSB Smart SMEs Smart Start up 2019

28 พ.ย. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีเปิดงาน GSB Smart SMEs Smart Start up 2019 โดยมี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร และประธานจัดงานมหกรรมการเงิน คุณภาคินี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และ Startup สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน GSB Smart SMEs Smart Start up 2019 ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “GSB Journey to Success” ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Skip to content