banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB PVD สัญจร ครั้งที่ 1/2565

GSB PVD สัญจร ครั้งที่ 1/2565

12 พ.ย. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณนงนุช ภูพิพัฒน์ผล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม GSB PVD สัญจร ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สังกัดธนาคารออมสินภาค 13 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา

Skip to content