GSB PAY ขอแจ้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการ กรุณาอัพเดตเวอร์ชั่นอุปกรณ์การใช้งานให้เป็นปัจจุบัน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > GSB PAY ขอแจ้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการ กรุณาอัพเดตเวอร์ชั่นอุปกรณ์การใช้งานให้เป็นปัจจุบัน

GSB PAY ขอแจ้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการ กรุณาอัพเดตเวอร์ชั่นอุปกรณ์การใช้งานให้เป็นปัจจุบัน

20 มี.ค. 2562