banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อหน่วยงานเอกชน (MOU) แก่พนักงาน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ออมสินลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อหน่วยงานเอกชน (MOU) แก่พนักงาน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

19 มิ.ย. 2567

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่พนักงาน บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานข้อตกลงเอกชน (MOU) ที่เป็นพันธมิตรที่ดีของธนาคาร โดยมีคุณสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย กรรมการธนาคารออมสิน คุณศิริพร เลิศสัตยสุกใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารการขาย คุณปราณี วิมลสลิล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขายธุรกิจลูกค้าบุคคล คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร และ มร.ชิเกคิ ยามาดะ ประธานบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีลงนามข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่พนักงานของ IRC ในครั้งนี้ โดยธนาคารออมสินพร้อมให้การสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสินเชื่อ ด้วยสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขพิเศษ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป

ในการนี้ ธนาคารออมสินสาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน พร้อมโปรโมชันพิเศษแก่พนักงานของ IRC ด้วย

Skip to content