ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ร่วมประกวดใน โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ร่วมประกวดใน โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ ร่วมประกวดใน โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

4 มี.ค. 2565