banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > GSB MICROPRENEUR 2022 อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น 2565

GSB MICROPRENEUR 2022 อบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น 2565

7 มิ.ย. 2565

        ธนาคารออมสิน จัดอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น ผ่านช่องทาง Online เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น

        ผู้สำเร็จหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2565 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคาร เช่น Online Meeting Consultation, WorkShop และ ShowCase เป็นต้น

 

Micropr

 

 

B1 B2

 

 

Skip to content