banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB KM Forum และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร GSB Talent Innovation Grand Slam

GSB KM Forum และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร GSB Talent Innovation Grand Slam

27 พ.ย. 2563

            ธนาคารออมสินจัดงาน GSB KM Forum และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้แสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสูง (GSB Talent) ตามโครงการ GSB Talent Innovation Grand Slam จำนวน 30 คน โดยมีคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมงาน

            ภายในงาน GSB KM Forum ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ถอดเคล็ดลับ…จับความสำเร็จ” (ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม) โดยมีคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ และคุณวรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 2 เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการความรู้ของผู้บริหารระดับสูงที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบที่ดี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และต่อยอดความู้ด้านนวัตกรรมในหน่วยงานต่อไป 

Skip to content