banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT

GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT

29 ส.ค. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดแข่งขัน GSB E-CUP 2019 THAILAND OPEN TOURNAMENT ในการแข่งขันเกม Pro Evolution Soccer 2020 (PSE2020) ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนักกีฬาอีสปอร์ตของประเทศไทยให้มีโอกาสและประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับสากล และเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะทางด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมกับนักกีฬาอีสปอร์ตระดับสากล ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวนักกีฬาอีสปอร์ตธนาคารออมสิน ทีมออมสินช้างชมพู โดยมีคณะผ๔บริหารธนาคารออมสิน นักกีฬาอีสปอร์ตพร้อมด้วยสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ณ สนามแข่งขัน PRINCESS BEJARATANA ARENA ESPORTS @ ธนาคารออมสิน

Skip to content