banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินจัดกิจกรรม GSB Clean of Work Life

ออมสินจัดกิจกรรม GSB Clean of Work Life

23 ธ.ค. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม GSB Clean and Clear of Work Life “ออมสินอาสา ขจัดปัญหา สภาพแวดล้อม” โดยคุณปกรณ์ ทวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้ร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และถนนโดยรอบ เพื่อลดปริมาณฝุ่นและลดมลพิษจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีภายในธนาคารออมสินด้วย

Skip to content