banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > อธส. ร่วมสัมมนา งาน GO THAILAND 2024

อธส. ร่วมสัมมนา งาน GO THAILAND 2024

20 ธ.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมเสวนา Green Market Blue Ocean ในงานสัมมนา GO THAILAND 2024 : GREEN ECONOMY – LANDBRIDGE โอกาสทอง? ซึ่งหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีนำเสนอทิศทางการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตตามเมกกะเทรนด์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานของธนาคารตลอด 3 ปีที่ผ่านมาในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม เดินหน้าแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย ทั้งบรรเทาปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่มุ่งเน้นสร้างคุณค่าร่วมตามกรอบแนวคิด CSV : Creating Shared Value เพื่อธุรกิจและสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้นำแนวคิด CSV มาใช้ในการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน สนองนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเรื่องหนี้ในระบบเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมในการเดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 โดยวางเป้าหมายในปี 2030 จะต้องลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากกว่า 50% รวมถึงการใช้ ESG Score สำหรับการปล่อยสินเชื่อ โดยมีคุณภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษ Exploring the Dynamics : การค้าโลกใหม่ และมีผู้นำองค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมการเสวนาในประเด็นต่างๆ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

Skip to content