banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

ออมสินร่วมโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง

21 ส.ค. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง (Debt Restructuring Business) ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่มีหนี้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหลายรายวงเงินรวมกันตั้งแต่ 50-500 ล้านบาท มีศักยภาพแต่ประสบปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ให้ได้รับการบรรเทาภาระหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้วยกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ โดยมี คุณวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามและแถลงข่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยติดต่อสมัครโดยตรงกับสถาบันการเงินหลักที่ใช้บริการหรือสถาบันการเงินแจ้งเชิญลูกหนี้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

Skip to content