banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว วันที่อาทิตย์ที่ 19 กันยายน เวลา 12.10 – 14.10 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว วันที่อาทิตย์ที่ 19 กันยายน เวลา 12.10 – 14.10 น.

3 ก.ย. 2564

Banner ปิดระบบ Money Gram 19 08 2564

Skip to content