banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > NIA มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER

NIA มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER

13 ก.ค. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินร่วมงานเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดขึ้น โดยคุณสุชานันท์ สุดใจนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ รับเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER จาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร หรือเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานทางด้านนวัตกรรมในแต่ละองค์กร รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย (Thailand Innovation Alliance) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่การเป็น “ชาติแห่งนวัตกรรม” และติด 1 ใน 30 อันดับของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลกภายในปี 2573 ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

Skip to content