banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงาน “ARI METATHON : Turn ARI to Metaverse”

ออมสินร่วมงาน “ARI METATHON : Turn ARI to Metaverse”

29 ต.ค. 2566

เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินร่วมงาน “ARI METATHON : Turn ARI to Metaverse” สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี Metaverse เชื่อมโยงธุรกิจจริงกับ ARI Verse โดยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายพันธมิตรย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน และสมาคมเมืองนฤมิต (NEXTClan) ณ โรงแรม The Quarter ARI by UHG กรุงเทพฯ ในการนี้ คุณสุชานันท์ สุดใจนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้เป็นประธานมอบรางวัลกิจกรรมประกวดเฟ้นหาไอเดียเพื่อต่อยอดธุรกิจเชิงนวัตกรรมที่ใช้ได้จริงโดยใช้เทคโนโลยี Metaverse ซึ่งมีนิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบการมากกว่า 200 ทีม ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผลงานที่มีความโดดเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ARI-Host : Virtual reception in Hostel” การพัฒนาตัว Avatar ในการทำหน้าที่เป็น Front End ให้บริการผู้ที่เข้ามาพัก โดยทำในรูปแบบของ Self Service ผ่านการสแกน QR Code เพื่อลดค่าใช้จ่ายแทนการจ้างพนักงานต้อนรับ

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายย่านนวัตกรรมอารีย์ยังได้นำนวัตกรรม “ออมสินเมตาเวิร์ส : GSB Metaverse” ซึ่งจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสินดิจิทัลในรูปแบบ Virtual Art Museum และออมสินดิจิทัลฮอลล์ มาร่วมออกบูธภายในงานดังกล่าวด้วย

Skip to content