banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ออมสิน ผนึก BAM ร่วมทุน 1,000 ล้านบาท ตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด ประเดิม รับซื้อและโอนหนี้เสียลูกหนี้ออมสิน ไตรมาส 3 ปี 2567 ลูกหนี้รายย่อย SMEs และหนี้บัตรเครดิต ได้รับความช่วยเหลือกว่า 500,000 บัญชี

ออมสิน ผนึก BAM ร่วมทุน 1,000 ล้านบาท ตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด ประเดิม รับซื้อและโอนหนี้เสียลูกหนี้ออมสิน ไตรมาส 3 ปี 2567 ลูกหนี้รายย่อย SMEs และหนี้บัตรเครดิต ได้รับความช่วยเหลือกว่า 500,000 บัญชี

29 พ.ค. 2567

Prari

Skip to content